Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Οι Υπηρεσίες > Οικονομική Υπηρεσία  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΑναπΠροισταμένος της Διεύθυνσης Οικ.Υπηρεσιών:  
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ email: oik@mykonos.gr


Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου έχουν ως εξής :

α) Τμήμα Εξόδων:
Αναπληρωτήε Προιστάμενος ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ  email:

Γρ.Προυπολογισμού - Απολογισμού -Λογιστηρίου Γρ.Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών
& Εντολής Δαπανών Γρ.Μισθοδοσίας, Γρ.Προμηθειών Αποθήκης :

 ΖΑΤΚΑ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

-Αναζήτηση, καταχώρηση και έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών
-Κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση προυπολογισμού
-Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
-Οικονομική διαχείριση νομικών προσώπων του Δήμου
-Έκδοση-Εκτέλεση μισθοδοσίας
-Σύνταξη μηνιαίων Ισοζυγίων Γενικού & Αναλυτικού Καθολικού
-Υποβολή φορολογικών εντύπων σε αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την απόδοση φόρων/τελών-ασφαλιστικών εισφορών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου
-Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος - ακινήτων - μεγάλης ακίνητης περιουσίας- του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου
-Προετοιμασία των εργασιών κλεισίματος Ισολογισμού
-Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) χρήσης
-Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
-Σύνταξη ετήσιου απολογισμού

β) Τμήμα Εσόδων :
Προισταμένη : ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γρ.Φορολογίας- Δικαιωμάτων, Γρ.Υδρευσης- Αποχέτευσης, Γρ.Λαικών Αγορών και επιδοτήσεων
Γρ.Τελών, Γρ. Διαχείρισης εσόδων- θέματα Δημοτικής Περιουσίας.

ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
 
-Εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο
-Δημιουργία και τήρηση αρχείων υπόχρεων
-Κατάρτιση πρόχειρων βεβαιωτικών καταλόγων και κοινοποίηση αποσπασμάτων αυτών
-Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για τις άμεσες (οίκοθεν) εισπράξεις
-Διενέργεια απαιτούμενων ελέγχων για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου
-Έκδοση αδειών που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων
-Διαχείριση κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας και Αστυνομικού Τμήματος
-Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας, των υπουργικών αποφάσεων και κάθε θεσμική μεταβολή που επηρεάζει τα έσοδα του Δήμου και εισηγείται σχετικά

γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας :
Προιστάμενος : ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Γρ.Εισπράξεως - Εσόδων, Γρ.Πληρωμών.
 
ΜΑΝΗΣΙΩΤΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΟΣ
 
-Διαμόρφωση και παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπράξεων
-Παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών
-Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσεως κρατήσεων
-Διενέργεια εισπράξεων αντιστοίχων οφειλών προς το Δήμο
-Τήρηση των διαδικασιών, αρχείων που αφορούν τα έσοδα του Δήμου
-Τήρηση ταμείου
-Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις Τράπεζες

Αιτήσεις

Αίτηση υποβολής δημοτικού τέλους 2%

 Τηλ.: (+30) 22890 25639
Fax: (+30) 22890 24719
e-mail:oik@mykonos.gr,
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίας Μονής, Κάστρο (πρώην κτίριο Εθνικής Τράπεζας),
ΜΥΚΟΝΟΣ 84 600