Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2011 >
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
 
09/01/2011 Αρ.Απόφασης 1
Πρακτικό της υπ’ αρ. 02/09-01-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου»
09/01/2011 Αρ.Απόφασης 2
Πρακτικό της υπ’ αρ. 02/09-01-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής»
28/01/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 / 2011
από τo πρακτικό της 03 /21-01-2011 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυκόνου»
03/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 / 2011
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών που περιλαμβάνονται σε οριστικούς βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Μυκόνου».
18/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2011
από τo πρακτικό της 04 /27-02-2011 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ ‘, 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκόνου, Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Μυκόνου, και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ , ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 103 παρ.4»
18/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 / 2011
από τo πρακτικό της 04 /27-02-2011 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου σε νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ(Κ.Δ.Ε.Π.ΠΑ.Μ.) λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3852/2010 άρθρο 103 παρ.4»
18/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 / 2011
από τo πρακτικό της 04 /27-02-2011 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ , ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ (Ν.3852/2010 άρθρο 103 παρ.4)»
18/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2011
από τo πρακτικό της 04 /27-02-2011 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3852/2010 άρθρο 103 παρ.4»
18/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2011
από τo πρακτικό της 04 /27-02-2011 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Συγχώνευση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου & Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άνω Μεράς και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρο 103 παρ.2)
10/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2011
«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου , ο οποίος θα συμμετάσχει στο Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και την καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου»
04/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου , οι οποίοι θα συμμετέχουν α) στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Δήμου Μυκόνου ως πολυσύχναστες και β) στην επιτροπή ρύθμισης θεμάτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης πλωτών εξεδρών».
04/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15 / 2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου ,στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
04/03/2011 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22 / 2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ»
04/03/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2011
ΘΕΜΑ: «Περί καταρτίσεως όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Δήμου Μυκόνου»
27/02/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25 / 2011
Έγκριση δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου σε εκδηλώσεις Αποκριάς και Καθαρής Δευτέρας
22/03/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30 / 2011
Περί εγκρίσεως της συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στο σύμφωνο αειφόρων Νήσων.
22/03/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34 / 2011
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
31/03/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51 / 2011
Έγκριση για την καύση πυροτεχνημάτων στην παραλία και στο Δ.Δ.Άνω Μεράς την ημέρα της Αναστάσεως στην εταιρεία ART PYROTECH
28/04/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2011
Εξέταση εισήγησης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, για τη διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών Δήμου Μυκόνου
31/05/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73 / 2011,
Εγκριση μελέτης αποκατάστασης Χ.A.Δ.Α. Μυκόνου
7 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα