Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2012 >
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 10 B /2012,
Περί ανάκλησης της με αρ. 10 Α/2012 προηγουμένης απόφασης συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού αξιολόγησης κλπ. για 'ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ' και για 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ για το έτος 2012'
17/01/2012 Αρ.Απόφασης: 01/2012,
Περί έγκρισης του από 20.12.2011 Πρακτικού που αφορά την επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών επιστολών και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού έτους 2012 όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και επανάληψη του διαγωνισμού
15/02/2012 Αρ.Απόφασης: 10 A /2012,
Περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού αξιολόγησης κλπ. για 'ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ' και για 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ για το έτος 2012'
17/01/2012 Αρ.Απόφασης: 02/2012,
Περί έγκρισης πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου και ανάθεση του έργου Συμβούλου Τουρισμού Δήμου Μυκόνου κλπ. έτους 2012 στην ένωση εταιρειών ΒΙ-ΕΝΤ-Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. & ΕΜ ΤΙ ΣΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕ
17/01/2012 Αρ.Απόφασης: 03/2012,
Περί της απευθείας ανάθεσης εργασίας υποστήριξης και συντήρησης Η/Υ και δικτύων Δήμου Μυκόνου για το έτος 2012
17/01/2012 Αρ.Απόφασης: 04/2012,
Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών κλπ. για την συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2012
17/01/2012 Αρ.Απόφασης: 05/2012,
«Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών κλπ. για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2012
17/01/2012 Αρ.Απόφασης: 06/2012,
Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
07/02/2012 Αρ.Απόφασης: 07/2012,
Περί έγκρισης του από 31.01.2012 Πρακτικού που αφορά την επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών επιστολών και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού έτους 2012 όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου
07/02/2012 Αρ.Απόφασης: 08/2012,
Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» οικονομικού έτους 2012 όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου
07/02/2012 Αρ.Απόφασης: 09/2012,
Περί μη άσκησης ανακοπής της υπ’αριθμ.310ΔΠ/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (MENTORING A.E.)
07/02/2012 Αρ.Απόφασης: 10/2012,
Συνέχιση μειοδοτικού διαγωνισμού για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012’ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 11/2012,
Περί της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης εφαρμογών δημοτολογίου-ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου έτους 2012 στην εταιρεία UNISYSTEMS A.E
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 12/2012,
Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων για την πληρωμή τιμολογίων παρελθόντων ετών, προμήθειας καυσίμων, προμήθεια εκτυπωτών, συντήρηση φωτοτυπικών κλπ. Δήμου Μυκόνου
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 13/2012,
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2011
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 14/2012,
Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της προμηθείας πλαστικών τροχήλατων, κάδων απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 15/2012,
Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την υλοποίηση μειοδοτικών διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για το οικονομικό έτος 2012
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 16/2012,
Περί της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου από την εταιρεία Διαμαντής Μουτσιούλης Α.Ε.Β.Ε.
21/02/2012 Αρ.Απόφασης: 17/2012,
Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την υλοποίηση του μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
24/02/2012 Αρ.Απόφασης: 18/2012,
Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια γραφικής κλπ. έτους 2012 και επανάληψη διαγωνισμού για τις 29-02-2012
6 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα