Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2013 > Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής  
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 / 2013,
Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου για τη δημοτική περίοδο 2013-2014
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 / 2013,
Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών, έτους 2013» για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3 / 2013,
Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου και προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το έτος 2013» για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 / 2013,
Περί έγκρισης πρακτικών 1 2& 3 της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου για το έργο οργάνωσης της Εκθεσιακής Συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου σε Τουριστικές Εκθέσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού για το έτος 2013, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών ενεργειών και παροχής υπηρεσιών Ενημέρωσης Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στον τομέα του Τουρισμού, έτους 2013
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 / 2013,
Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης διαφόρων δαπανών, προμηθειών κλπ. Δήμου Μυκόνου έτους 2013
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6 / 2013,
Περί έγκρισης εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για ανατροπές δέσμευσης πιστώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων της 31η-12-2012
11/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7 / 2013,
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012
11/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8 / 2013,
Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης διαφόρων δαπανών, προμηθειών κλπ. Δήμου Μυκόνου έτους 2013
11/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9 / 2013,
Περί εξεύρεσης κατάλληλου χώρου προς μίσθωση για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου πόλεως Μυκόνου
11/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2013,
Eγκριση πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013’
11/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2013,
Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ανάθεση για την υλοποίηση του μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο οργάνωσης της Εκθεσιακής Συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου σε Τουριστικές Εκθέσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού για το έτος 2013, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών ενεργειών και παροχής υπηρεσιών Ενημέρωσης Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στον τομέα του Τουρισμού, έτους 2013
11/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2013,
Έγκριση όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Π.Α.Κ.Ο ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ
05/03/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2013,
Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης διαφόρων δαπανών, προμηθειών κλπ. Δήμου Μυκόνου έτους 2013
05/03/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2013,
Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου έτους 2013
05/03/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2013,
Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και συμπλήρωση τιμολογίου κλπ. για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου έτους 2013
05/03/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 / 2013,
Περί άσκηση ανακοπής ή μη κατά των υπ’αριθμ. 108,109,110 ,111/2012 και 07/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μυκόνου και των υπ’αριθμ.679 , 854/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και Δικ.Απόφαση με αριθμ.1ΕΙΔ/2013 Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου
05/03/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 / 2013,
Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
27/03/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2013,
Περί αιτήματος προς Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασης προσφορών και σύνταξης Πρακτικού για τις κατατεθείσες προσφορές πρατηριούχων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2013
27/03/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2013,
Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης διαφόρων δαπανών, προμηθειών κλπ. Δήμου Μυκόνου έτους 2013
02/04/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21 / 2013,
Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων-Ειδών Παντοπωλείου-Μαναβικής-Κρεοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής έτους 2013
4 σελίδες: 1, 2, 3, 4
Ανά σελίδα