Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2014 > Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής  
03/01/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2014
«Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Μυκόνου και των νομικών του προσώπων έτους 2014 »
17/01/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2014
«Περί εξέτασης εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας (Α.Π.85/08-01-2014) για μείωση ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2014»
23/01/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/2014
«Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για δράσεις Τουριστικής Προβολής έτους 2014 σε συνέχεια της υπ’αριθμ.06/2014 απόφασης του Δ.Σ.»
23/01/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04/2014
«Περί άσκησης ενδίκων μέσων ή μη κατά των διαταγών πληρωμής με αριθμ. 259ΔΠ/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, 364 Δ.Π./2013 Πρωτοδικείου Σύρου, 42α/2013 και 42β/2013 του Ειρηνοδικείου Μυκόνου» Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα
23/01/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 05/2014
«Περί έγκρισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πιστώσεων για δαπάνες Δήμου Μυκόνου»
25/01/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06/2014
«Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Π.Α.Κ.Ο ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’»
25/01/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07/2014
«Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου και προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το έτος 2014» για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου»
12/02/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08/2014
«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για το χρηματοδοτούμενο έργο ‘Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μυκόνου στον άξονα προτεραιότητας ’12-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής –Νότιο Αιγαίο’ του Ε.Π.Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου»
12/02/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09/2014
«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για το έργο: «Οργάνωση της Εκθεσιακής Συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου σε Τουριστικές Εκθέσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού για το έτος 2014, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών ενεργειών και παροχής υπηρεσιών Ενημέρωσης Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στον τομέα του Τουρισμού, έτους 2014»
27/02/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2014
«Περί έγκρισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πιστώσεων για πληρωμή δόσης και τόκων δανείου Εμπορικής Τράπεζας (Λιμεναρχείο)»
31/10/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2014
«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών Δήμου Μυκόνου, για την προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων»
31/10/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2014
«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών Δήμου Μυκόνου, για την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση»
31/10/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2014
«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού , για τον διαγωνισμό με τίτλο «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στη Θέση Κόρφος Μυκόνου»
31/10/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2014
«Περί έγκρισης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»
31/10/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2014
«Περί έγκρισης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης – έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) γι συντήρηση και επισκευή παλαιού ξύλινου πατώματος στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου»
31/10/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105/2014
«Περί έγκρισης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για τον έλεγχο αποτελεσμάτων χρήσεως από Ορκωτούς Λογιστές έτους 2013»
15/11/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 106/2014
«Περί έγκρισης Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον πρόχειρο διαγωνισμό “Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου”»
15/11/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2014
«Περί έγκρισης Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2014»
15/11/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2014
«Περί εξέτασης υποβληθεισών ενστάσεων στο διαγωνισμό για την αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα αθλητικής εγκατάστασης στη θέση Κόρφος Μυκόνου»
15/11/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2014
«Περί εξέτασης ανάληψης δαπανών πολυετούς υποχρέωσης»
7 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα