Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2015 > Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 / 2015
«Περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Μυκόνου έτους 2015»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2015
«Περί γνωμοδότησης του Δ.Σ. για την δημιουργία σχολικού συγκροτήματος για τις ανάγκες του 1ου ΕΠΑΛ Μυκόνου»
19/11/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 / 2015
«Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών της επιχείρησης της κ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Άννας σύμφωνα με το υπ’αριθμ.255/19.01.2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 / 2015
«Περί έγκρισης επισκευής παλαιού τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάστασης δημοτικής οδού κατόπιν αιτήσεως του κ.ΞΥΔΑΚΗ Γεώργιου και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1952/2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 05 / 2015
«Περί έγκρισης καταβολής 1ης δόσης τόκων υπερημερίας ποσού 120.000,00 € στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06 / 2015
«Περί χορήγησης κωδικών Internet Banking σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 / 2015
«Περί ορισμού Προέδρου της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου σε συνέχεια της υπ’αριθμ.186/2014 αποφάσεως του Δ.Σ. Μυκόνου»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 / 2015
«Περί εξουσιοδότησης κ.Δημάρχου Μυκόνου από το Δ.Σ., για τις δικές του ενέργειες σχετικά με την επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» καθώς και αποδοχή χρηματικού ποσού 44.500,00 €»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09 / 2015
«Περί έγκρισης καταβολής ποσού 1.621.772,20 € δυνάμει των υπ’αριθμ.1846,1847 και 1848 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης»
28/01/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2015
«Περί επιχορήγησης Παιδικών Σταθμών ποσού 220.747,80 € έτους 2014 μέσω ΚΑΠ ποσού 20.747,80 € και μέσω Δήμου ετήσια επιχορήγηση ποσού 200.000,00 €»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100 / 2015
«Περί ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων δημοτών για το έτος 2015 κατόπιν αιτήσεων τους»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101 / 2015
«Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στο πλαίσιο ορισμού κοινωνικής σύμπραξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου Σίφνου και λοιπών άμεσων ενεργειών για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102 / 2015
«Περί έγκρισης διενέργειας και μελέτης διαγωνισμού για την ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου της Μυκόνου»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103 / 2015
«Περί πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104 / 2015
«Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κόρφου Μυκόνου»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105 / 2015
«Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. ΄Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» και προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου έτους 2015»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 106 / 2015
«Περί λήψης απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107 / 2015
«Περί αποδοχής ποσού 20.600,00€ από τους Κ.Α.Π. (ΣΑΤΑ 2015) για δράσεις πυροπροστασίας του Δήμου Μυκόνου»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108 / 2015
«Περί εξέτασης παράτασης ισχύος της από 15-07-2014 τροποποίησης της σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.»
15/07/2015 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109 / 2015
«Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών της κ.ΚΟΝΤΙΖΑ Αφροδίτης κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας»
11 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα