Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2017 > Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 / 2017
«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της Επιτροπής του άρθρου 35 του ΦΕΚ 444/Β΄/1999 περί Γενικού Κανονισμού Λιμένα»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2017
«Περί συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου σε Ευρωπαϊκή πρόταση για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής με έμφαση στις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και λυμάτων»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 / 2017
«Περί χρηματοδότησης της ΚΔΕΠΠΑΜ με το ποσό των 17.010,98€»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 05 / 2017
«Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» που αφορά την έγκριση και ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06 / 2017
«Περί προσχώρησης του Δήμου Μυκόνου στους όρους και στις συμφωνίες σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού "escrow account" στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 / 2017
«Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Μυκόνου»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 / 2017
«Περί γνωμοδότησης για την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην αναβάθμιση- εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006131 στην Άνω Μερά της νήσου Μυκόνου»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09 / 2017
«Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/ 2017
«Περί διάθεσης υποχρεωτικών πιστώσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2017
«Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Μυκόνου βάσει της υπ' αριθ. 25/16-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2017
«Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Ν.Π.Ι.Δ. μετά την υπ' αριθ. 25/16-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.»
20/01/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2017
«Περί έκφρασης θετικής γνώμης για την καθιέρωση ετήσιου αθλητικού αγώνα εις μνήμην του εκλιπόντος αθλητή Ευριπίδη Σκλιβανίτη στη Μύκονο»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2017
«Περί επιπρόσθετης της τακτικής επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Μυκόνου»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15 / 2017
«Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου (Πρόεδρος) με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μυκόνου για τη συγκρότηση του Α΄Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων και ορισμός ενός υπαλλήλου του Δήμου Μυκόνου ως γραμματέας»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2017
«Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων ετών 2015-2016»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 / 2017
«Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης των εργασιών του έργου «Βελτίωση οδοστρώματος οδικού δικτύου Μυκόνου»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 / 2017
«Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού ακινήτου «Στέφανου Συριώτη» στην Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. για δέκα έτη»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2017
«Περί παράτασης εκταφής θανόντων συμπολιτών μας»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2017
«Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 01/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με την έγκριση της έκθεσης ελέγχου ορκωτών λογιστών, επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης του έτους 2015 της επιχείρησης»
22/02/2017 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21 / 2017
«Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 03/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. σχετικά με την 24/ωρη λειτουργία της για το έτος 2017, καθώς και για τα επόμενα έτη»
8 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα