Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2017 > Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής  
20/01/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 / 2017
«Διάθεση υποχρεωτικών πιστώσεων»
20/01/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2017
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/ Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2017»
20/01/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 / 2017
«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2017»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06 / 2017
«Διαθέσεις διαφόρων πιστώσεων»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή- τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή, για διάστημα 6 μηνών» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μυκόνου»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2017
«Περί έγκρισης δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης πίστωσης για την "Παροχή Υπηρεσιών αποτύπωσης και καταγραφής δημοτικού Δικτύου Οδοφωτισμού" με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2017
«Περί έγκρισης δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την προετοιμασία Σχεδίου Σκοπιμότητας / Διερεύνησης και δημιουργίας υποδομών Τουριστικών Λιμένων στη Μύκονο - διατύπωση σεναρίων και πρόγραμμα ενεργειών “concept plan” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2017
«Έλεγχος τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2016»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2017
«Περί ανατροπών δεσμεύσεων μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2017
«Περί της εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την δημοτική περίοδο 2017-2019»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2017
«Περί έγκρισης μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες περίφραξης κάδων απορριμμάτων»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2017
«Περί έγκρισης μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες συμβούλου για υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΤ & προγράμματα απευθείας στην Ε.Ε.»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21 / 2017
«Περί έγκρισης μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης σε περιοχές και κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Μυκόνου»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22 / 2017
«Περί έγκρισης μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Προμήθεια καυστήρα για την Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23 / 2017
«Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση- επεξεργασία- έκδοση Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24 / 2017
«Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Ανανέωση αδειών λογισμικών και σχετικών υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου για ένα ημερολογιακό έτος»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25 / 2017
«Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων»
6 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα